Telefonisuhtluse treening

MEESKONNAKOOLITUSED
Nimetus: Telefonisuhtluse treening

Kirjeldus: Koolituse eesmärk on suunata osalejaid efektiivsele ja positiivsele telefonisuhtlusele, et kasvatada sellega kaasnevaid müügivõimalusi. Lisaks erinevatele tehnikatele sisaldab treening reaalseid helistamise olukordi, et õpitut läbi praktilise kogemuse kinnistada. Pöörame tähelepanu telefonisuhtluses esinevatele ohtudele ja võimalustele ning töötame läbi meetodid nende olukordade edukaks kasutamiseks. Arutleme, millega on seotud hirmud telefonisuhtluses ning leiame viisid, kuidas neid hirme maandada.

Praktilised tehnikad tõstavad koolitusel osalevate inimeste julgust telefoni teel suhelda ning lisavad tahet ja motivatsiooni uute teadmiste rakendamiseks igapäevatöös.

Koolitus toimub: Teie ettevõttele kõige sobivamal ajal. Detailide kokku leppimiseks palume võtta meiega ühendust.

Koolituse toimumise koht: Tallinn

Koolitajad: Romet Nael ja Tanel Lassik

SIHTGRUPP:
Müügi- ja infotöötajad, kõnekeskuste teenindajad, klienditeenindajad, kliendihaldurid, administraatorid, assistendid jne.

KOOLITUSE SISU:
– Eesti telefonisuhtluse kultuur ning suhtlusstiilid
– Kuidas saavutada telefonisuhtluses veenev, kuid seejuures meeldiv hoiak?
– Millised on telefoni teel suhtlemise ohud ja kuidas neid vältida?
– Telefoni teel suhtlemise hirmud – nende tekkimise põhjused ning kuidas nendest üle olla?
– Keeruliste olukordade lahendamine telefoni teel
– Leiame teie ettevõtte eripäradele ja tööülesannetele toetuva efektiivse telefonisuhtluse mudeli
– Treenime telefonisuhtlust reaalsete helistamisolukordadega

KASU OSALEJATELE:
Telefonisuhtluse treeningu läbijad saavad uusi tehnikaid ja ideid telefonisuhtluse parendamiseks. Osalejad õpivad oma mõtteid senisest veenvamalt esitama ning saavad rohkem julgust telefoni teel suhtlemiseks.

Treeningprogramm annab osalejatele uut motivatsiooni edukaks igapäevatööks ning kujundab positiivset, teenindusele ja müügile orienteeritud mõtteviisi.

Esita päring personaalseks pakkumiseks