Teenindav müük ja läbirääkimiskunst

MÜÜGIKOOLITUSED
Nimetus: Teenindav müük ja läbirääkimiskunst

Kirjeldus: MÜÜK= SISSETULEK

Iga ettevõtja teab, et mida rohkem on müüki, seda suurem on sissetulek. Selleks, et saavutada suurem müük ja läbi selle ka suurem sissetulek, on vaja teada, kuidas panna klienti Sinu käest jätkuvalt ostma ning kuidas tekiks pikaajaline suhe.

Teenindava müügi ja läbirääkimiskunsti treeningpäevadel õpetame konkreetseid kliendisõbralikke müügi- ja läbirääkimistehnikaid, millega klient saab enda jaoks vajaliku lahenduse, ettevõte kasvatab kasumit ning ka Sinu sissetulek suureneb.

Koolitus toimub: Teie ettevõttele kõige sobivamal ajal. Detailide kokku leppimiseks palume võtta meiega ühendust.

Koolituse toimumise koht: Tallinn

Koolitajad: Romet Nael ja Tanel Lassik

SIHTGRUPP:
Tipp- ja keskastmejuhid, müügiinimesed, läbirääkijad ning klienditeenindajad.

KOOLITUSE SISU:
– Teenindava müügi olemus ja müüv mõtlemine

– Müügiinimeste tüübid, kes on esindatud Eestis

– Müügiprotsess ehk „pikk müük“

– Müügi ettevalmistus

– Eduka kontakti loomine

– Konkreetsete vajaduste-olukorra kaardistamise treening

– Toote-teenuse esitlemise treening

– Müügi lõpetamine – kokkuleppe saavutamine kliendiga

– „Lühike müük“ – lisa-, asendus-, juurde-, kaasa-, idee-, ülespoole- ja ristmüük koos treeninguga

– Järeltegevused

– Läbirääkimiskunst ja tehnikad

– Raskete situatsioonide lahendamine müügi- ja teenindusprotsessis (kaebused, vastuväited) koos treening

– Enesekehtestamine, hinna läbirääkimised koos treening

– Enesemotivatsioon müügis

– Eduka müügiinimese isiksuseomadused

KASU OSALEJATELE:
Pärast teenindava müügi ja läbirääkimiskunsti programmi läbimist oskab müügiinimene leida ja luua positiivset kliendikontakti, juhtida müügi- ja läbirääkimisprotsessi, küsida õigeid küsimusi, tutvustada tooteid ja teenuseid pidades silmas kliendi kasu ja väärtusi ning lõpetada müügi- ja läbirääkimisprotsessi. Suudab teha sujuvalt lisamüüki ja sellega suurendada käibe kasvu. Samuti saab iga koolitusel osaleja juurde enesekindlust kliendiga suhtlemisel.

Esita päring personaalseks pakkumiseks