Meeskonnatöö ja sünergia

MEESKONNAKOOLITUSED

Nimetus: Meeskonnatöö ja sünergia

Kirjeldus: Toimivas meeskonnas on hea üksteise mõistmine, millega kaasnevad paremad tulemused. Meeskonnatöö ja sünergia koolitusega aitame kasvatada teie meeskonnasisest õhustikku, koostööd ja läbisaamist. Koolituse õhkkond on positiivne ja toetav, tänu millele on läbiviidavad harjutused, rühmatööd ja ühised arutelud tulemuslikud, õpetlikud ja arendavad. Koolitusel suudame meeskondi senisest enam liita, panna mõistma üksteise rolle ja rõhutada koos töötamise olulisust.

Koolitus toimub: Teie ettevõttele kõige sobivamal ajal. Detailide kokku leppimiseks palume võtta meiega ühendust.

Koolituse toimumise koht: Tallinn

Koolitajad: Romet Nael ja Tanel Lassik

SIHTGRUPP:
Erinevad meeskonnad, kes soovivad omavahelist koostööd kasvatada senisest veelgi toimivamaks.

KOOLITUSE SISU:
– Sünergia ja selle tugevus meeskonnatöös
– Ohud koostööprotsessi loomisel ning kuidas neid vältida
– Arutleme, millistes ettevõtte valdkondades on töötajatevaheline sünergia eriti oluline
– Kuidas paremini mõista ja hinnata kolleegide tööülesandeid ja rolli meeskonnas
– Hea meeskonnaliikme tugevused ning valdkonnad, kus neid omadusi ettevõttes rakendada
– Konfliktide tekkevõimalused
– Kuidas konfliktseid olukordi ennetada ja vajadusel efektiivsemalt lahendada

KASU OSALEJATELE:
Meeskonnatöö ja sünergia koolitus tõstab motivatsiooni ja annab uut värsket energiat igapäevatöö tegemiseks. Meeskonnavahelised suhted tugevnevad ning üksteisemõistmine paraneb. Pärast koolitust oskad paremini hinnata nii enda kui ka teiste rolli ja olulisust ettevõtte struktuuris. Samuti tekivad paremad võimalused tugevamaks sünergiaks, mis aitab nii meeskonna kui ka ettevõtte eesmärke ja tulemusi edukamalt saavutada.

Esita päring personaalseks pakkumiseks