Meeskonnatöö ja sünergia

MEESKONNAKOOLITUSED

Toimivas meeskonnas on hea üksteise mõistmine, millega kaasnevad paremad tulemused. Meeskonnatöö ja sünergia koolitusega aitame kasvatada teie meeskonnasisest õhustikkukoostööd ja läbisaamist. Koolitusel suudame meeskondi senisest enam liita, panna mõistma üksteise rolle ja rõhutada koos töötamise olulisust. 

Ettevõtja/tööandja mure 

 • Inimesed töötavad koos, kuid ei tee koostööd 
 • Meeskonnas tekivad inimeste vahel pseudoprobleemid, isiksuste vahelised pinged 
 • Koostööefektiivsus on liiga madal, ajakulu tühjale jutule suur 
 • Projektide tähtajad kipuvad venima 

Miks luua meeskonnas sünergiat? 

 • See tõstab motivatsiooni ja annab uut ning värsket hingamist 
 • Inimeste vahelised suhted tugevnevad ning üksteisemõistmine paraneb 
 • Tugev ning ühtne meeskond loob rohkem väärtust ja aitab kasvatada ettevõtte käivet ning kasumit 

Meie koolitus keskendub järgnevatele teguritele: 

 • Sünergia ja selle tugevus meeskonnatöös 
 • Ohud koostööprotsessi loomisel ning kuidas neid vältida 
 • Arutleme, millistes ettevõtte valdkondades on töötajate vaheline sünergia eriti oluline 
 • Kuidas paremini mõista ja hinnata kolleegide tööülesandeid ja rolli meeskonnas 
 • Hea meeskonnaliikme tugevused ning valdkonnadkus neid omadusi ettevõttes rakendada 
 • Konfliktide tekkevõimalused 
 • Kuidas konfliktseid olukordi ennetada ja vajadusel efektiivsemalt lahendada 
 • Hoiakud ja mõtteviisi mõju meeskonnatööle 

Kasud meeskonnale ja ettevõttele: 

 • Kasvab motivatsioon ning soov ja julgus teha koos rohkem 
 • Paraneb mõtteviis – meil kõigil on omad tugevad ja arendamist vajavad küljed 
 • Töö muutub efektiivsemaks ja kasumlikumaks – kasvab käive ja kasum 
 • Meeskond on rõõmsameelne ning positiivne võtmaks vastu uusi väljakutseid 

Mis teeb meie koolituse praktiliseks ja kasulikuks? 

 • Reaalsed stand-up situatsioonid 
 • Õpetlikud videod 
 • Meeskondlikud ja individuaalsed rühmatööd 
 • Isiklik töövihik igale osalejale 
 • Avatud ning soe õhkkond rääkimaks teemadel, mis tugevdab inimeste vahelisi suhteid 

Kellele antud koolitus? 

 • Kõik ettevõtted, kus peavad koostööd tegema vähemalt 5 liikmelised meeskonnad 
 • Kõik ettevõtted, kus meeskonnad peavad tegema koostööd teiste meeskondadega 
 • Kõik ettevõtted, kus on kasutusel maatriks juhtimise skeem 

Koolitus toimub teie ettevõttele kõige sobivamal ajal ning kohas. Detailide täpsustamiseks võtke meiega julgesti ühendust. 

Esita päring personaalseks pakkumiseks