Meeskonna juhtimine

JUHTIMISKOOLITUSED
Nimetus: Meeskonna juhtimine

Kirjeldus: Tugev meeskond on kaasaegse eduka ettevõtte üks põhiressursse. Hea juht oskab luua meeskonnas hea sisekliima ning suunata meeskonda ühtse eesmärgi nimel tegutsema. Meeskonna juhtimise koolituse eesmärk on anda juhtidele enesekindlust, samuti praktilisi oskusi ja häid ideid edukaks meeskonna juhtimiseks. Seeläbi on juhil kergem saavutada nii enda kui ka meeskonna püstitatud eesmärke.
 

Koolitus toimub: Teie ettevõttele kõige sobivamal ajal. Detailide kokku leppimiseks palume võtta meiega ühendust.

Koolituse toimumise koht: Tallinn

Koolitajad: Romet Nael ja Tanel Lassik

SIHTGRUPP:
Ettevõtete juhid, keskastmejuhid, grupijuhid, juhatajad

KOOLITUSE SISU:
– Heade töösuhete loomine ja selle olulisus
– Juhi ja meeskonnaliikmete roll organisatsioonis
– Tööülesannete delegeerimine
– Mis teeb juhist liidri?
– Meeskonna tegutsemistahte tõstmine – kuidas seda saavutada?
– Kuidas olla tugev ja veenev juht?

KASU OSALEJATELE:
Pärast meeskonna juhtimise koolitust kasvab osaleja enesekindlus ja motivatsioon meeskonna juhtimisel. Täiustuvad oskused meeskonnaga suhtlemises, tööülesannete edukas delegeerimises ning administreerimises, et tegutseda ühise eesmärgi nimel ja saavutada paremaid tulemusi. Lisaks kasvab oskus meeskonna teadmiste ja oskuste peegeldamisel ning selle potentsiaali ära kasutamisel.

Esita päring personaalseks pakkumiseks