Lisa-, asendus- ja soovitusmüük

MÜÜGIKOOLITUSED
Nimetus: Lisa-, asendus- ja soovitusmüük

Kirjeldus: Lisa-, asendus-ja soovitusmüügi koolituse eesmärk on kasvatada müügitahet ning õppida, kuidas saada professionaalseks müügiinimeseks/klienditeenindajaks, kes näeb kliendi vajadusi ja oskab nendest vajadustest lähtuvalt leida kliendile parimaid ja kasulikumaid lahendusi. Õpime leidma toodetele häid asendussoovitusi ja sooritatud ostule arukaid lisavõimalusi. Koolitusel töötame läbi ka tehnikad, kuidas neid sõbralikult klientidele soovitada.

Koolitusel räägime kõige efektiivsematest Eestis toimivatest lisa-, asendus- ja soovitusmüügi tehnikatest. Neid rakendades kasvatate tunduvalt oma müügitulemusi ning saavutate parima võimaliku lahenduse ka rahulolevale kliendile.

Koolitus toimub: Teie ettevõttele kõige sobivamal ajal. Detailide kokku leppimiseks palume võtta meiega ühendust. 

Koolituse toimumise koht: Tallinn

Koolitajad: Romet Nael ja Tanel Lassik

SIHTGRUPP:
Kliendihaldurid, jae- ja äriklienditeenindajad, projektijuhid, müüjad, administraatorid, ettekandjad-kelnerid jne.

KOOLITUSE SISU:
– Lisa-, asendus- ja soovitusmüügi vajalikkus ja käibe kasvatamine
– Ohud lisamüügi tegemisel
– Kuidas luua klientidega hea kontakt ning teha toimivat lisa- ja soovitusmüüki?
– Milliseid küsimusi esitada enne pakkumise tegemist?
– Kuidas leida sobivad asendus- ja lisatooted?
– Kohalikes oludes edukalt toimivad lisamüügitehnikad
– Lisamüügi praktiline treening

KASU OSALEJATELE:
Lisa-, asendus-ja soovitusmüügi koolituse läbinud inimesed saavad juurde veendumust lisamüügi vajalikkusest ning tahet uusi praktilisi tehnikaid igapäevatöös rakendada. Nad oskavad näha enam võimalusi lisamüügi teostamiseks, suurendades seeläbi firma käivet ning oma müügitulu. Nad näevad oma ettevõttes lihtsaid võimalusi lisamüügi teostamiseks.

Üheks suurimaks koolituselt saadavaks kasuks on kliendikesksema suhtluse ja hoiakute omandamine. Kahtlemata paraneb ettevõtte käive ja seeläbi ka töötajate sissetuleku suurendamise võimalus.

Esita päring personaalseks pakkumiseks