Koolitused

Avaleht / Koolitused
Müügikoolitused
 • Aktiivne teenindav müük
 • Lühike müük ehk lisamüük
 • Telefonimüük
 • Läbirääkimiskunst
 • Aktiivne videotreening
 • Rasked klienditüübid
 • Rasked situatsioonid müügis
 • Hinna põhjendamine
Teeninduskoolitused
 • Eriline teenindus + treening
 • Lisamüük teeninduses
 • Telefonisuhtlus
 • Aktiivne videotreening
 • Rasked situatsioonid teeninduses
 • Rasked klienditüübid
 • Kehtestamine teenindusprotsessis
 • Kaebuste lahendamine
Juhtimiskoolitused
 • Meeskonna juhtimine
 • Videokoolitus – veenev esinemine
 • Läbirääkimiskunst
 • Tulemusjuhtimine
Meeskonna koolitused
 • Tulemuslik meeskonnatöö
 • Meeskonnatöö ja sünergia
 • Erinevad inimtüübid meeskonnas
 • Konfliktide ennetamine ja lahendamine
 • Enesekehtestamine
 • Erinevad generatsioonid ja rahvuste koostöö samas meeskonnas
 • Väärtuslikuks töötajaks kasvamine
 • Hinna põhjendamine
Isikliku arengu koolitused
 • Enesemotivatsioon, enesejuhtimine
 • Stressijuhtimine, läbipõlemine
Avatud koolitused
Protsess alates päringust
gust1

Vastame küsimustele /
lepime kokku kohtumise

Kohtumine Teie vajaduste
selgitamiseks

Peale kohtumist saadame
koostööettepaneku

Kui pakkumine sobib,
siis kohtume detailide
kooskõlastamiseks

Koolituse eelne
kohtumine

Koolitus

Tagasiside
kohtumine

Järeltegevused